Rødding- Lem- Lihme- Vejby kirker

Lem Kirke

Lihme Kirke

Rødding Kirke

Vejby Kirke

Rødding- Lem- Lihme- Vejby sogne

Præster i sognene:

Rødding - Pt. vakance, tlf. 9756 1044 - 1/11-2018 er Anne Røndal ansat

Anne-Mette Korshøj Jørgensen, Hostrupvej 24, Lem, tlf. 9756 8270

 

Hjemmeside for sognene:

www.roeddingkirke.dk/