onsdag18nov2020

Provstiudvalgsmøde

onsdag18nov2020 kl. 16:00 - 18:00

Mødet afholdes i konfirmandstuen, Glyngøre præstegård.