Synet af kirke og kirkegård foretages i henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. Lovbekendtgørelse nr. 329 af 29.marts 2014 om folkekirkens bygninger og kirkegårde.  

Syn, afholdes hvert år inden 1. oktober.  

Udskriften af forretningen indsendes elektronisk af menighedsrådets formand snarest muligt og inden 14 dage efter synets afholdelse til provstiudvalget.

___________________________

Menighedsrådet er forpligtet til at afholde syn over tjenesteboligen mindst hvert 2. år inden den 1. oktober,
jf. cirkulære nr 55 af 26/06/2012 § 29, stk. 1.

Synet afholdes i forbindelse med det årlige syn over kirken og efter samme regler som dette. I synet deltager op til 2 valgte medlemmer af menighedsrådet/-ene, en bygningskyndig udpeget af menighedsrådet/-ene samt sognepræsten. 

Udskriften af forretningen indsendes elektronisk af menighedsrådets formand snarest muligt og inden 14 dage efter synets afholdelse til provstiudvalget.

Herunder finder du synsudskrifter til brug ved synet.

Synsudskrift til kirke og kirkegård

Synsudskrift til præstebolig